HUTRACO CHUYÊN CUNG CẤP SẢN PHẨM ĐÈN CHỐNG CHÁY NỔ PHILIPS

Ngoài hệ thống chiếu sáng thông thường, thì một số công trình đòi hỏi các sản phẩm đèn chiếu sáng phải đảm bảo một số điều kiện an toàn về phóng chống cháy nổ. Tại những khu vực nguy hiểm hoặc có nguy cơ cháy nồ cao như: trạm xăng dầu, kho hóa chất, nhà máy lọc dầu, xưởng gỗ hoặc nhà kho..., yêu cầu phòng chống cháy nổ càng cấp thiết. Đáp ứng các yêu cầu và tiêu chuẩn khắc khe trong chiếu sáng ở những khu vực đặc biệt trên, bộ đèn phòng chống cháy nổ bóng Philips mang đến sự an toàn và chất lượng bào đảm an toàn cho sức khỏe và tài sản người tiêu dùng.

DMCA.com Protection Status